АРІ "api/getitem" - Отримання детальної інформації, щодо окремого об'єкту

Ідентифікатор запиту
https://rest.kremen.org.ua/api/getitem/[id_registry]/[id_item]
Демонстрація
https://rest.kremen.org.ua/api/getitem/1/13310
Параметри, що передаються

	{
    id_registry: int	//Ідентифікаційний номер реєстру. Передбачено перадавання параметру через ідентифікатор запиту (див. Демо)
    id_item: int	//Значення первинного ключа об'єкта
	}
	  	
Відповідь

{  //Типова структура для об'єкту
  "success": true,
  "columns": [
    ...............
  ],
  "item": {
    "id": "13310",
    "create_time": "2018-11-21 13:09:44",
    "title": "Заголовок",
    "teaser": "Зкорочене текстове повідомлення",
    "content": "Повне текстове повідомлення",
    "newstype": "1",
    "sticked": "0",
    "youtube": "https://www.youtube.com/watch?v=oGUCRsTib-Y",
    "video_top": "0",
    "files": [
      {
        "dir_id": "422517",
        "create_stamp": "2018-11-21 13:10:30",
        "file_name": "IMG_9230.JPG",
        "file_size": "1.350000",
        "notate": "",
        "hashed": "https://files.kremen.org.ua/public/download/312947589123694401/422517/692471445407920800"
      },
      {
        ...............
      },
      {
        ...............
      }
    ],
    "cover": "https://files.kremen.org.ua/mvknews/cover/13310",
    "updated": "2018-11-22 08:15:11"
  },
  "public": true
}
	  	

  "columns": [
    Перелік доступних полів для об'єкту у вигляді структур опису полів об'єкту
  ],
  "item": [
    об'єкт відповідно до описаної структури "columns"
  ],