АРІ "api/registry" - Запит на отримання специфікації окремого реєстру

Ідентифікатор запиту
https://rest.kremen.org.ua/api/registry/[id_registry]
Демонстрація
https://rest.kremen.org.ua/api/registry/1
Параметри, що передаються

	{
    id_registry: int	//Ідентифікаційний номер реєстру. Передбачено перадавання параметру через ідентифікатор запиту (див. Демо)
	}
	  	
Відповідь

{
  "success": true,
  "registry": {	//Типова структура для опису реєстру
    "id_registry": "1",
    "rest_name": "Реєстр ......",
    "rest_desc": "Отримання ........",
    "primary_key": "id",
    "max_perpage": "10",
    "id_object": "2",
    "rest_api": "1"
  },
  "fields": [		//Перелік доступних полів для окремого об'єкту з реєстру
    {	//Приклад структури опису поля (див. Типова структура для опису поля)
      "field_order": "0",
      "field_name": "id",
      "field_type": "long",
      "field_length": "4",
      "obj_field_name": "id",
      "obj_field_description": "Ідентифікаційний номер запису",
      "filter_on": "0",
      "order_on": "0",
      "context_search": "0",
      "is_public_link": "0"
    },
    {  //Приклад структури опису поля (див. Типова структура для опису поля)
      "field_order": "2",
      "field_name": "title",
      "field_type": "varying",
      "field_length": "256"
    },
    {  //Приклад структури опису поля (див. Типова структура для опису поля)
      "field_order": "5",
      "field_name": "newstype",
      "field_type": "long",
      "field_length": "4",
      "obj_field_name": "newstype",
      "obj_field_description": "Ідентифікаційний номер типу",
      "filter_on": "1",
      "order_on": "0",
      "context_search": "0",
      "is_public_link": "0",
      "field_types": [
        {
          "id": "1",
          "type_name": "Тип 1"
        },
        {
          "id": "2",
          "type_name": "Тип 2"
        }
      ]
    },
    {  //Приклад структури опису поля (див. Типова структура для опису поля)
      "field_order": "9",
      "field_name": "files",
      "field_type": "long",
      "field_length": "4",
      "obj_field_name": "files",
      "obj_field_description": "Ідентифікаційний номер файлового архіву",
      "filter_on": "0",
      "order_on": "0",
      "context_search": "0",
      "is_public_link": "0",
      "field_related_object": [
        {
          "field_order": "0",
          "field_name": "dir_id",
          "field_type": "long",
          "field_length": "4"
        },
        {
          "field_order": "1",
          "field_name": "create_stamp",
          "field_type": "timestamp",
          "field_length": "8",
          "obj_field_name": "create_stamp",
          "obj_field_description": "Дата та час створення запису",
          "filter_on": "0",
          "order_on": "0",
          "context_search": "0",
          "is_public_link": "0"
        },
      ]
    },
    {
      ............
    }
  ],
  "public": true
}
	  	

    {
      "field_order"	: Порядковий номер поля,
      "field_name"	: Код-назва поля,
      "field_type"	: Тип даних,
      "field_length"	: Довжина,
      "obj_field_name"	: Код-назва об'єкту поля, //Не є обов'язковим
      "obj_field_description"	: Заголовок або опис змісту поля, //Не є обов'язковим
      "filter_on"	: Флаг використання поля у фільтрі при формування АРІ запиту, //Не є обов'язковим
      "order_on"	: Флаг використання поля у сортуванні при формування АРІ запиту, //Не є обов'язковим
      "context_search"	: Флаг використання поля у контекстному пошуку при формування АРІ запиту, //Не є обов'язковим
      "is_public_link"	: Флаг - зберігання даних на публічному сервісі (для файлів), //Не є обов'язковим
      "field_types"	: //Якщо атрибут присутній - поле є ідентифікатором типу об'єкту //Не є обов'язковим
      [  //Розшифровка значень типів за ідентифікатором
        {
          "id": "1",
          "type_name": "Тип 1"
        },
        {
          "id": "2",
          "type_name": "Тип 2"
        }
      ],
      "field_related_object" : //Якщо атрибут присутній - поле містить ідентифікатор іншого об'єкту або переліку об'єктів
                   //Не є обов'язковим
                   //При отриманні даних необхідно перевіряти значення поля на масив[{}] або одиночний запис{} або ідентифікатор "int"
                   //Якщо поле містить лише ідентифікатор (характерно для запиту getpage) - необхідно запитати деталізований запит (getitem)
      [  //Перелік доступних полів для дочірнього об'єкту
        {
          "field_order": "",
          "field_name": "",
          "field_type": "",
          "field_length": ""
          .........
        },
        {
          .........
        },
      ],
      "field_relation_default" : // 1 - дочірній об'єкт(и) буде присутній для запиту getpage та getitem,
                    // 0 - дочірній об'єкт(и) буде присутній тільки для запиту getitem
    }